Wat kost het?

Bij Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist wordt u niet onaangenaam verrast door hoge declaraties achteraf. Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist is duidelijk en transparant over de kosten. Voor haar werkzaamheden worden als dat mogelijk is vaste bedragen in rekening gebracht. U weet vooraf waar u aan toe bent. Geen uurtje – factuurtje.

Bekijk tarieven

Overeenkomsten

Beoordelen en/of opstellen van arbeidsovereenkomsten

€ 350

Beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten van opdracht

€ 350

Beoordelen en/of opstellen van vaststellingsovereenkomsten

€ 400

Beoordelen en/of opstellen van
vaststellingsovereenkomsten en onderhandelen daarover

€ 750

Beoordelen en/of opstellen bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

€ 50

Concurrentiebeding of oneerlijke concurrentie

Beoordelen van een concurrentiebeding/oneerlijke concurrentie

€ 75

Beoordelen van een concurrentiebeding/oneerlijke concurrentie en aanmanen van de wederpartij

€ 550

Beoordelen van een concurrentiebeding/oneerlijke concurrentie, aanmanen van de wederpartij
en onderhandelen

€ 750

Procederen in eerste aanleg

€ 3500

Personeelshandboek/codes/
reglementen

Beoordelen personeelshandboek

€ 750

Opstellen personeelshandboek

€ 950

Begeleiding invoeren wijzigingen personeelshandboek

€ 350

Beoordelen en/of opstellen gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

€ 450

Beoordelen en/of opstellen integriteitscode

€ 450

Beoordelen en/of opstellen klachtenprocedure

€ 350

Beoordelen en/of opstellen huisregels

€ 250

Verzuim en re-integratie

Adviseren loonsanctie (staken/opschorten)

€ 200

Beoordelen en/of opstellen waarschuwingsbrief

€ 100

Begeleiden langdurig ziektetraject
(inclusief adviseren over een eventuele loonsanctie, exclusief ontslag)

€ 2000

Adviseren loonsanctie van het UWV

€ 450

Bezwaarprocedure loonsanctie van het UWV

€ 3500

Beroepsprocedure loonsanctie van het UWV

€ 3500

Vaststellingsovereenkomst

zie overeenkomsten

Loonvorderingen

Beoordelen vordering

€ 350

Beoordelen vordering en/of aanmanen wederpartij

€ 550

Beoordelen en/of aanmanen wederpartij,
onderhandelen en/of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

€ 1250

Procederen in eerste aanleg

€ 3500

Disciplinaire maatregelen (waaronder ontslag)

Adviseren over een voorgenomen maatregel/ beoordelen van een vordering van de werknemer

€ 350

Adviseren over een voorgenomen maatregel, contact wederpartij, onderhandelen en/of opstellen vaststellingsovereenkomst

€ 1250

Procederen kort geding wedertewerkstelling/loonvordering

€ 4000

Procederen in eerste aanleg

€ 3500

Ontslag

Vaststellingsovereenkomst

zie overeenkomsten

Kort geding wedertewerkstelling/loonvordering

€ 4000

Procederen in eerste aanleg kantonrechter

€ 3500

Ontslagprocedure UWV

€ 2500

Ontslag statutair directeur

€ 4500

*De genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Overig

Voor werkzaamheden die niet zijn opgesomd in dit overzicht kunnen prijsafspraken op maat worden gemaakt. Daarbij valt onder andere te denken aan:

  • de begeleiding van reorganisaties
  • adviseren in medezeggenschapsaangelegenheden
  • procederen in hoger beroep
  • adviseren en bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van een sanctie van de Arbeidsinspectie
  • adviseren en begeleiding bij werving en selectie
  • bezwaar- en beroepsprocedures tegen WIA- en WW-beschikkingen (in geval van eigen risicodragerschap)

MB-helpdesk

Voor het gebruik van de helpdesk worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Aantal medewerkers
Prijs per maand*
Prijs per jaar*
ZZP

€ 35

€ 420

1-10

€ 45

€ 540

11-20

€ 55

€ 660

21-30

€ 65

€ 780

31-50

€ 75

€ 900

50+

in overleg

in overleg

*De genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Mediation

Bij mediation kan worden gekozen tussen een uurtarief of een vast bedrag. Voor een mediation wordt een bedrag van € 1250,00 in rekening gebracht. Dat bedrag is inclusief het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Er kan ook gekozen worden voor een uurtarief. In dat geval bedraagt het uurtarief € 150,00 per uur (exclusief BTW).

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is voor uw medewerkers beschikbaar op grond van een abonnement voor een bedrag van € 850,00 per jaar. 

Interim

Wanneer Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist wordt ingeschakeld voor een interim-opdracht, wordt een all-in uurtarief in rekening gebracht van
€ 100,00 (exclusief BTW en reiskosten).

Workshops

Workshops en trainingen worden op maat gemaakt. Hiervoor worden afzonderlijke prijsafspraken gemaakt.

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De kosten die Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist namens u aan derden voldoet, worden afzonderlijk en zonder opslag in rekening gebracht. U kunt onder andere denken aan deurwaarderskosten, kosten aan gerechtelijke instanties (griffierechten), kosten van getuigen en deskundigen en kosten voor het opvragen van gegevens bij het Kadaster of bij de Kamer van Koophandel.

Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen én antwoorden

Wat is het werkgebied van Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist?

Hoewel het altijd leuk is om persoonlijk met u kennis te maken, kan het tegenwoordig net zo makkelijk digitaal. Dat scheelt tijd en reiskosten. Bijkomend voordeel is dat Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist op die manier voor organisaties door heel Nederland beschikbaar is.

Kan Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist uitsluitend helpen met arbeidsrecht?

Dat is wel de focus, maar door de ruime ervaring en kennis kan ook hulp worden geboden bij andere zaken, zoals de beoordeling van algemene voorwaarden en contracten of bezwaar- en beroepsprocedures dan wel huurrecht. Neem even contact op en dan kijken we samen wat Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist voor u kan doen. Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist beschikt overigens ook over een uitgebreid netwerk van adviseurs, zodat u altijd geholpen kan worden.

Waarom moet ik kiezen voor Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist?

Maasbruggen Arbeidsrechtspecialist is gefocust op het voorkomen van problemen. Daarnaast is zij transparant. De lijntjes zijn kort en is er veel tijd voor persoonlijke aandacht voor uw organisatie.

Mijn vraag staat er niet tussen.

Geen probleem, neem even contact op dan plannen we een kennismakingsgesprek. Dat is geheel vrijblijvend en tijdens dit gesprek proberen we alvast een antwoord te vinden op vragen.